ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Your Cart

Ιατρική φροντίδα

Έχοντας διαχειρισθεί μέχρι σήμερα πολλές διακομιδές ασθενών, διαθέτουμε όλη την απαιτούμενη επιστημονική γνώση και εμπειρία, προκειμένου να παρέχουμε άμεσα εξειδικευμένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, καθώς και την έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά του πάσχοντος, σε οποιοδήποτε υγειονομικό κέντρο. Σε οποιοδήποτε βαθμό κρισιμότητας και αν είναι το περιστατικό το προσωπικό μας είναι σε θέση να αναλάβει την πλήρη φροντίδα του ασθενούς με απόλυτο επαγγελματισμό. Αντιμετωπίζουμε κάθε περιστατικό ως ξεχωριστή περίπτωση και πάντα με σεβασμό στον άνθρωπο, γεγονός που επιβεβαιώνεται καθημερινά από όλους τους ασθενείς που χρειάζονται την παροχή των υπηρεσιών μας.
Διακομιδές ΑΜΕΑ
Προγραμματισμένα ραντεβού (πχ. για εξετάσεις)
Διακομιδές σε διαγνωστικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης
Μεταφορές ασθενών από ένα νοσοκομείο σε ένα άλλο (πχ. για ειδικές εξετάσεις)
Εξιτήρια ασθενών
Μεταφορές σε μονάδες αιμοκάθαρσης